1
Koński Swiat, Warszawa

Wyświetl większą mapę
Mustang SC

Wyświetl większą mapę
Austalian Fashion

Wyświetl większą mapę
Sinela Gallery

Wyświetl większą mapę
Deresz - sprzęt jezdziecki

Pokaż DERESZ na większej mapie
Koński Swiat, Konstancin

Pokaż Złotej Wilgi na większej mapie

PRODUKTY

2 lata fabrycznej gwarancji
 

 

Jesteśmy autoryzowanym dystrybutorem Blundstone w Polsce i dlatego jako przedstawiciel marki oferujemy fabryczną 2 letnią gwarancję na wszelkie ujawnione w tym czasie wady fabryczne.

Firma Blundstone dokłada najwyższej staranności do produkcji swoich wyrobów. Jeśli uważasz, że zakupione obuwie zawiera wadę produkcyjną i chcesz złożyć reklamację w ramach gwarancji, to należy dostarczyć obuwie wraz z oryginałem dowodu zakupu do miejsca zakupu lub bezpośrednio do nas w celu oceny uszkodzenia.

Jeśeli w wyniku takiej oceny, potwierdzi się, że obuwie zawiera wadę produkcyjną, która sprawia, że produkt nie nadaje się do celów, dla których został stworzony, to zamienimy wadliwe obuwie na nowe lub jeśli wada będzie niewielka to naprawy na nasz koszt.

Niniejsza gwarancja nie obejmuje uszkodzeń mechanicznych, uszkodzeń powstałych poprzez kontakt produktu z materiałami żrącymi lub innych powstałych wskutek niewłaściwego i niezgodnego z przeznaczeniem użytkowania. Gwarancja jest ważna przez okres 2 lat od dnia nabycia towaru i ogranicza się do terenu RP.
Reklamacja w ramach gwarancji zostanie rozpatrzona nie później niż 14 dni od dnia dostarczenia rzeczy do punktu w którym towar został zakupiony lub bezpośrednio do nas (nie wlicza się w ten okres dni wolnych od pracy w tym sobót i niedziel). Okres trwania gwarancji wydłuża się o czas, przez, który konsument nie mógł korzystać z towaru w związku ze złożoną reklamacją w ramach gwarancji.

Niniejsza gwarancja jest jedynie dobrowolnym dodatkiem i nie wyłącza, nie ogranicza ani nie zawiesza uprawnień kupującego wynikających z przepisów o rękojmi za wady rzeczy sprzedanej. Podstawa prawna: art. 577 § 1 i 5771 Kodeksu cywilnego.

W celu jak najszybszej obsługi reklamacji prosimy o:
- przesłanie towaru czystego i wywietrzonego.
- przesłanie towaru wraz z dowodem zakupu i opisem usterki. 
 
 
 
 
Nasz adres:
 
Kormus
ul. Paryska 12/7
03-954 Warszawa, Polska
 
rainbowCMS