7
Koński Swiat, Warszawa

Wyświetl większą mapę
Mustang SC

Wyświetl większą mapę
Austalian Fashion

Wyświetl większą mapę
Sinela Gallery

Wyświetl większą mapę
Deresz - sprzęt jezdziecki

Pokaż DERESZ na większej mapie
Koński Swiat, Konstancin

Pokaż Złotej Wilgi na większej mapie

GAMINIAI

2 metų gamintojo garantija
 

 

Esame autorizuotas Blundstone platintojas Lenkijoje, todėl, kaip prekės ?enklo atstovai siūlome gamintojo 2 metų garantij? visiems per t? laik? atsiradusiems gamybos defektams.

Blundstone skiria did?iausi? dėmesį savo produktų kokybei. Jeigu manote, kad Jūsų pirkta avalynė turi gamybos defektų ir norite pareikšti garantines pretenzijas, tai reikia batus drauge su originaliu pardavimo įrodymo dokumentu pristatyti į pirkimo viet? arba kreiptis tiesiogiai į mus dėl nuostolių atlyginimo.

Jeigu įvertinus avalynės būkl? patvirtinama, kad gamybos defektai tikrai yra ir įrodoma, jog gaminys netinka tam tikslui, kuriam yra pagamintas, tuomet kei?iame netikusius batus į naujus, arba, jei defektai nedideli, ištaisome patys ir padengiame remonto išlaidas.

Ši garantija negalioja mechaniniams pa?eidimams, pakenkimams, atsiradusiems dėl kontakto su tirpdan?iomis med?iagomis ir(ar) kitiems pa?eidimams dėl netinkamo avalynės naudojimo ne pagal paskirtį. Garantija galioja 2 metus nuo prekės įsigijimo dienos ir apsiriboja Lenkijos Respublikos teritorija.

Skundai garantijos laiku nagrinėjami ne vėliau, kaip 14 dienų nuo gaminio pristatymo į punkt?, kuriame gaminys buvo įsigytas, arba pristatymo tiesiogiai pas mus (į šį laikotarpį neįskaitomos šventinės dienos, taip pat šeštadieniai ir sekmadieniai). Garantijos veikimo laikas prat?siamas tiek laiko, kiek vartotojas negalėjo preke naudotis dėl pateikto skundo.

Ši garantija yra tik laisvanoriškas priedas ir neprieštarauja vartotojo teisėms.

Norėdami kuo grei?iau išnagrinėti pateikt? skund? prašome:

  • siųsti prek? švari? ir išvėdint?.
  • siųsti prek? drauge su pirkimo dokumentu ir defektų aprašymu.

Mūsų adresas:
Kormus
ul. Paryska 12/7
03-954 Warszawa, Polska 
rainbowCMS